CASHEW VALLEY

WORLD FAMOUS CASHEW GROWING

Bình Phước là thủ phủ điều Việt Nam,vùng trồng điều và sản xuất điều nổi tiếng thế giới về chất lượng được quốc tế công nhận.Công ty cổ phần Hà Mỵ tự hào đặt các nhà máy sản xuất và vùng nguyên liệu chính tại thủ phủ điều Việt Nam.

Xem thêm