CERTIFICATE

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Công ty cổ phần Hà Mỵ có hệ thống nhà máy sản xuất được xây dựng với công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, đựơc quản lý theo Tiêu chuẩn An toàn vệ sinh thực phẩm quốc tế BRC,ISO22000. Công ty cổ phần Hà Mỵ còn chịu sự giám sát của Cục quản lý Thực phẩm và Dựơc phẩm Hoa Kỳ (FDA), Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Phước, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước cho việc cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý hạt điều Bình Phước.