LIÊN HỆ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

  THÔNG TIN LIÊN HỆ

  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ MỴ

  Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hà Mỵ, ấp 4, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

  Điện thoại : 02713 87 18 88

  Hotline : 02713 86 68 68

  Email: hamyco@hamyco.com.vn