PhoPhuongFoods

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hà Mỵ, ấp 4, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Điện thoại : 02713 87 18 88

Hotline : 02713 86 68 68

Email: hamyco@hamyco.com.vn