TRUYỀN THÔNG

Bình Phước nâng cao chất lượng, giá trị nông sản chủ lực

Bình Phước có khoảng 80% đất nông nghiệp trồng các loại cây công nghiệp chủ lực như cao-su, điều, hồ tiêu và cà-phê. Ðể gia tăng giá trị các nông sản chủ lực của địa phương, Bình Phước khuyến khích nông dân sản xuất nông nghiệp sạch, bền vững; đồng thời đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp sang các thị trường khó tính, ổn định cao… bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực.

“Trẻ hóa” vườn điều, xây dựng thương hiệu hồ tiêu

Tỉnh Bình Phước hiện có gần 242 nghìn héc-ta cây cao-su, 134 nghìn héc-ta cây điều và hơn 16 nghìn héc-ta cây cà-phê. Do phần lớn diện tích cây công nghiệp, đặc biệt là cây điều đang bước vào giai đoạn già cỗi cho nên Bình Phước đã có nhiều chính sách “trẻ hóa” cây trồng bằng cách trồng mới hoặc cải tạo lại để có năng suất cao hơn.

Xem thêm