SẢN PHẨM HẠT ĐIỀU

Sản phẩm hạt điều

HẠT ĐIỀU RANG VỊ CACAO AZTECS

135,000.00
135,000.00

Sản phẩm hạt điều

HẠT ĐIỀU RANG VỊ QUẾ VIỆT NAM

135,000.00
135,000.00

Sản Phẩm Hạt Điều Sử Dụng Cho Xuất Khẩu Và Nhà Sản Xuất Thực Phẩm

Hạt Điều Rang Muối Có Vỏ 

Quy cách đóng gói : 2 thùng thiếc hoặc 2 túi PA/carton

Trọng lượng : 20kg

Hạt Điều Rang Không Muối

Quy cách đóng gói : 2 thùng thiếc hoặc 2 túi PA/carton

Trọng lượng : 20kg

Hạt Điều Rang Muối Có Vỏ OEM

Quy cách đóng gói : các loại hũ nhựa thực phẩm đạt tiêu chuẩn ATVSTP

Hạt Điều Rang Không Muối OEM

Quy cách đóng gói : các loại hũ nhựa thực phẩm đạt tiêu chuẩn ATVSTP

Nhân Hạt Điều W180

Nhân Hạt Điều W240

Nhân Hạt Điều W320

Nhân Hạt Điều W450

Nhân Hạt Điều WS

Nhân Hạt Điều LP

Nhân Hạt Điều SP

Nhân Hạt Điều BB